Tvorba a revize bezpečnostní dokumentace

Zpracování a pravidelná aktualizace bezpečnostní dokumentace patří k neoblíbeným, nezáživným a časově náročným činnostem. Jedná se o různé strategie, politiky, metodiky, plány, zprávy a další. Přesto právě kvalitní a použitelná dokumentace představuje srdce celého systému řízení informační a kybernetické bezpečnosti, jelikož nejen popisuje systém dané organizace, ale zároveň inspiruje, radí a pomáhá jednotlivým zaměstnancům při jejich každodenní práci.

V případě, že organizace spadá pod působnost kybernetického zákona (zákon č. 181/2014 Sb.), zákona o informačních systémech veřejné správy (zákon č. 365/2000 Sb.) nebo je certifikována dle ČSN ISO/IEC 27 001, popřípadě se připravuje na tuto certifikace je zpracování bezpečnostní dokumentace pro ni povinné.

Provedeme revizi Vaší stávající bezpečnostní dokumentace

Podrobně prostudujeme a posoudíme aktuální stav Vaší bezpečnostní dokumentace ve vztahu k Vašim potřebám a povinnostem vyplývajícím z příslušných zákonů a norem v oblasti informační a kybernetické bezpečnosti, které se na Vás vztahují.

Vypracujeme chybějící nebo aktualizujeme stávající bezpečnostní dokumentaci


Pomůžeme Vám přehledným a srozumitelným způsobem zpracovat bezpečnostní dokumentaci tak, aby byla plně v souladu se zákonnými a normativními požadavky informační a kybernetické bezpečnosti, které na Vás dopadají a zároveň potřebami Vaší organizace.