Krizové plány a scénáře

Plán krizové připravenosti představuje základní nástroj pro zajištění připravenosti právnické nebo podnikající fyzické osoby na krizové situace, které mohou ohrozit životy a zdraví zaměstnanců, kontinuitu vykonávané činnosti, celkovou stabilitu organizace a schopnost plnit své povinnosti. Hlavním cílem toho dokumentu je stanovení konkrétních rizik, které mohou vést ke vzniku krizové situace a pro ně nastavit vhodné postupy a opatření k jejich efektivnímu řešení.

V návaznosti na plán krizové připravenosti je potřeba nastavit vhodným způsobem interní procesy právnické a podnikající fyzické osoby tak, aby umožnily plné využití tohoto dokumentu a především jeho obsahu v praxi.

Posoudíme správnost a funkčnost již vytvořených plánů a scénářů

Zhodnotíme, zda vaše krizové plány a scénáře obsahuje veškeré požadované náležitosti a jsou skutečně funkční a využitelné v případě vzniku krizové situace.

Zpracujeme a aktualizujeme plán krizové připravenosti

Pomůžeme zpracovat nebo aktualizovat plán krizové připravenosti pro potřeby vaší organizace nebo instituce, a to v souladu s legislativními a metodickými požadavky a vašimi potřebami.

Vytvoříme potřebnou navazující dokumentaci a pomůžeme nastavit související procesy

Vymyslíme, popíšeme a nastavíme související procesy a kompetence bezpečnostních rolí odpovědných za řešení krizových situací vycházející z vaší bezpečnostní dokumentace a možností vaší organizace (např. zásady pro fungování krizového štábu, pravidla pro výměnu informací v krizové situaci, plán testování krizových plánů, testovací scénáře apod.)