Studie proveditelnosti

Je mnoho scénářů, kdy přemýšlíte, jakou cestou se vydat, jaký informační systém zvolit nebo jakou technologii nakoupit. V takových případech se běžně řeší otázky kolik to bude stát, jak věc zapadne do současné infrastruktury a organizace, jak dlouhé to časově bude, co s licencemi a mnoho dalšího.

Vyhodnotíme záměr

Vyhodnotíme realizovatelnost celkového záměru obnovy, výměny nebo rozšíření IT infrastruktury, a to zvláště zahrnující bezpečnostní technologie.

Vypracujeme projektový plán, rozpočet, architekturu

Podrobně rozpracujeme možné varianty, sestavíme rozpočet, navrhneme vhodnou architekturu a vytvoříme rámcový projektový plán realizace, abyste měli všechny potřebné informace pro rozhodování.

Posoudíme právní dopady

Posoudíme, zda uvažovaný záměr nemá negativní dopad, např. z pohledu porušení licenčních podmínek.