Školení kybernetické bezpečnosti

V současné době představuje kybernetická bezpečnost a ochrana dat aktuální a velmi důležité téma, které se přímo dotýká nás všech, a to jak v profesním, tak i osobním životě. V důsledku neznalosti nebo nesprávné aplikace potřebných zásad a pravidel souvisejících s výše uvedenou problematikou může docházet k výrazným, mnohdy až nevratným škodám a ztrátám, které v konečném důsledku mohou nabývat až trestně právní roviny. Proto znalost potřebných informací představuje elementární předpoklad správného chování v informačním a kybernetickém prostoru.

Kybernetické školení – na míru

Srozumitelnou formou, podle Vašich konkrétních potřeb, proškolíme běžné zaměstnance i pokročilé administrátory jak po stránce teoretické, tak praktické v oblastech kybernetické bezpečnosti.