Osobní údaje v bezpečí

Ochrana soukromí a osobních údajů představuje nedílnou součást našich každodenních aktivit. Nejedná se pouze o používání vhodných technologií pro potřeby shromažďování, zpracování, ukládání a přesunu těchto dat, ale především o spojení všech relevantních legislativních potřeb (národní i nadnárodní povahy) s potřebami technické a procesní povahy. Důležitým předpokladem je celou problematiku vnímat komplexně se všemi souvislostmi, neboť některá řešení vyžadují technická opatření, některá opatření legislativní a některá jejich vzájemnou kombinaci.

Vysvětlíme legislativní rámec a vyplývající povinnosti pro zajištění ochrany osobních údajů

Srozumitelně vysvětlíme, co se na Vás jako společnost, odvětví nebo třeba jen informační systém vztahuje a co to pro Vás znamená.

Posoudíme shodu s požadavky na ochranu osobních údajů

Ať již v kontextu konkrétního informačního systému, obchodního procesu nebo celé společnosti posoudíme míru naplnění požadavků příslušných předpisů a navrhneme vhodné řešení na zjištěné nesoulady.

Připravíme Vás na zajištění souladu s GDPR

Detailně Vás provedeme kroky pro naplnění požadavků GDPR. Zpracujeme analýzu rizik a povinností plynoucích z GDPR, zajistíme potřebná školení zaměstnanců a navrhneme podrobný plán aktivit a činností vedoucích k dosažení souladu s GDPR, a to jak z legislativního, technického tak procesního pohledu.