PKI, elektronická identita, biometrický podpis

Nejste úplně doma v pojmech elektronická identita, biometrický podpis, eID, PKI, token, asymetrická kryptografie, služba vytvářející důvěru, eIDAS a mnohých dalších? Oblast podepisování elektronických dokumentů, resp. zajištění úrovně důvěry je velmi komplexní věc, která pro správné řešení potřebuje velmi těsně spojit technický i legislativní pohled v jeden celek.

Provedeme Vás nasazením elektronického (biometrického) podpisu

Budeme Vašimi průvodci po celou dobu přípravy a realizace záměru zavedení elektronického (biometrického) podpisu do Vašich procesů. Navrhneme správný přístup, vysvětlíme legislativní požadavky, stanovíme povinné požadavky a náležitosti na řešení, posoudíme a vyhodnotíme nabídky dodavatelů a další.

Posoudíme správnost implementace

Posoudíme správnost a úplnnost již hotového nasazení elektronických (biometrických) podpisů do systémů/procesů a zvalidujeme právní důsledky takto podepisovaných dokumentů.

Provedeme audit PKI

Provedeme audit certifikační autority a návazných procesů Vašeho interního nasazení PKI. Stanovíme shodu s požadavky ETSI norem a navrhneme potřebné úpravy.