Bezpečnostně-legislativní poradenství (NIS2, ZoKB, VKB)

Bezpečnost není jen o konkrétní technologii, ale především o skloubení legislativy v podobě zákonů, vyhlášek a nařízení (a to na národní i mezinárodní úrovni) s vlastními technickými a procesními opatřeními. Je důležité vždy problematiku vnímat v kontextu, neboť některé věci mohou být v rámci technických opatření buď vůbec nebo jen obtížně realizovatelné, ale právním pohledem snadné a naopak.

Vysvětlíme oborovou bezpečnostní legislativu

Srozumitelně vysvětlíme, co se na Vás jako společnost, nebo odvětví nebo třeba jen kritický informační systém vztahuje a jaké to má implikace. Běžně řešíme NIS2, Zákon o kybernetické bezpečnosti, Vyhlášku o kybernetické bezpečnosti, ISO 27001/2.

Posoudíme shodu s požadavky

Detailně Vás provedeme kroky certifikačního auditu na bezpečnostní normu ISO 27001, provedeme iniciální posouzení připravenosti, určíme nápravná opatření a pomůžeme s jejich realizací. Asistujeme při vlastním externím auditu tak, aby vše proběhlo hladce.

Příprava organizace na certifikaci ISO/IEC 27001

Připravíme vás na certifikaci ISO/IEC 27001