Bezpečnostně-legislativní poradenství

Bezpečnost není jen o konkrétní technologii, ale především o skloubení legislativy v podobě zákonů, vyhlášek a nařízení (a to na národní i mezinárodní úrovni) s vlastními technickými a procesními opatřeními. Je důležité vždy problematiku vnímat v kontextu, neboť některé věci mohou být v rámci technických opatření buď vůbec nebo jen obtížně realizovatelné, ale právním pohledem snadné a naopak.

Vysvětlíme oborovou bezpečnostní legislativu

Srozumitelně vysvětlíme, co se na Vás jako společnost, nebo odvětví nebo třeba jen kritický informační systém vztahuje a jaké to má implikace.

Posoudíme shodu s požadavky

Detailně Vás provedeme kroky certifikačního auditu na bezpečnostní normu ISO 27001, provedeme iniciální posouzení připravenosti, určíme nápravná opatření a pomůžeme s jejich realizací. Asistujeme při vlastním externím auditu tak, aby vše proběhlo hladce.

Kybernetické školení – na míru

Připravíme vás na certifikaci ISO/IEC 27001