Návrhy a posouzení IT architektury

IT architektura má mnoho podob. Zejména z pohledu svého užití, tzv. vrstvy, obsahují jiný detail. Architektura IT systémů je významným komunikačním prostředkem tvůrců systému a managementu firmy pro podnikové aplikace. Návrh architektury systémového prostředí, komunikačních a procesních cest a zásady tvorby a správy dat zásadně ovlivní budoucí funkce a provoz systému, náklady vynaložené na pořízení a správu a dobu budoucího provozu.

Navrhneme architekturu IT systémů

Navrhneme vhodnou busines, aplikační i technologickou architekturu připravovaného systému, aby odpovídala stanoveným požadavkům.

Zrevidujeme (oponentura) dodavatelovu architekturu

Provedeme revizi až oponenturu vaším dodavatelem navržené IT architektury systému tak, abyste získali jistotu, že to co vám nabízí odpovídá očekávání.

Zajistíme technický dozor investora nad projektem

Při dodávce IT řešení můžeme stát na vaší straně a dohlížet, zda dodávané prvky odpovídají zadávací dokumentaci projektu a také očekávání.