Pomáháme potřebným

Není nám lhostejný svět kolem nás, a proto se snažíme smysluplně pomáhat a přispívat na dobré projekty pro ty, kteří to nejvíce potřebují.

Fond ohrožených dětí Klokánek - nový autobus

V rámci pomoci Fondu ohrožených dětí Klokánek jsme přispěli na novou dodávku – autobus, který rozváží ohrožené děti denně do škol.

Český červený kříž - Omalovánky první pomoci

V rámci spolupráce s IV-Nakladatelství s.r.o., smluvního nakladatelství Mezinárodní policejní asociace, Evropské policejní asociace (EPA) a Českého červeného kříže (ČČK), pravidelně přispíváme na různé osvětové publikace pro děti.

Český červený kříž - Omalovánky První pomoc není věda

V rámci spolupráce s IV-Nakladatelství s.r.o., smluvního nakladatelství Mezinárodní policejní asociace, Evropské policejní asociace (EPA) a Českého červeného kříže (ČČK), pravidelně přispíváme na různé osvětové publikace pro děti.

Evropská policejní asociace - Omalovánky Víš, co dělat když?

V rámci spolupráce s IV-Nakladatelství s.r.o., smluvního nakladatelství Mezinárodní policejní asociace, Evropské policejní asociace (EPA) a Českého červeného kříže (ČČK), pravidelně přispíváme na různé osvětové publikace pro děti.

Čmeláček z.s. - centrum pro mentální handicap

Podporujeme Čmeláček z. s., neziskovou organizaci, která poskytuje řadu služeb a aktivit. Pomáhají lidem s mentálním a kombinovaným postižením žít co nejplnohodnotnější život.

BABYBOX - BabyBoxy a azylový dům

Podporujeme výrobu, instalaci a provoz babyboxů a provoz azylového domu pro čerstvé maminky.

Linka bezpečí

Podporujeme linku bezpečí – protože nám na dětech záleží.