Pomáháme potřebným

Není nám lhostejný svět kolem nás, a proto se snažíme smysluplně pomáhat a přispívat na dobré projekty pro ty, kteří to nejvíce potřebují.

Fond ohrožených dětí Klokánek - nový autobus

V rámci pomoci Fondu ohrožených dětí Klokánek jsme přispěli na novou dodávku – autobus, který rozváží děti denně do škol.

Český červený kříž - Omalovánky první pomoci

V rámci spolupráce s IV-Nakladatelství s.r.o., smluvního nakladatelství Mezinárodní policejní asociace, Evropské policejní asociace (EPA) a Českého červeného kříže (ČČK), pravidelně přispíváme na různé osvětové publikace pro děti.

Český červený kříž - Omalovánky první pomoc není věda

V rámci spolupráce s IV-Nakladatelství s.r.o., smluvního nakladatelství Mezinárodní policejní asociace, Evropské policejní asociace (EPA) a Českého červeného kříže (ČČK), pravidelně přispíváme na různé osvětové publikace pro děti.

Evropská policejní asociace - Omalovánky víš co dělat když

V rámci spolupráce s IV-Nakladatelství s.r.o., smluvního nakladatelství Mezinárodní policejní asociace, Evropské policejní asociace (EPA) a Českého červeného kříže (ČČK), pravidelně přispíváme na různé osvětové publikace pro děti.