5. Systém hodnocení bezpečnostních aspektů hromadných společenských akcí ve vztahu k vybraným bezpečnostním incidentům (HELENA)

Cílem tohoto projektu je vytvořit jednoduchý, přehledný a snadno využitelný nástroj pro orgány obce určený k hodnocení hromadných společenských akcí s výskytem zvýšené koncentrace osob ve vazbě na potenciální vznik a průběh bezpečnostních incidentů násilného charakteru. Předmětem tohoto hodnocení je soubor technických a režimových opatření determinující připravenost a schopnost těchto akcí čelit uvedenému typu situací optikou schvalovatele povolení o jejich konání. Hlavním přínosem tohoto projektu je pomoci sjednotit a především usnadnit základním územně samosprávných celků rozhodovací proces ve věci povolení realizace hromadných (kulturních, sportovních a dalších společenských) akcí na svém území s ohledem na dostatečné zajištění ochrany života a zdraví potenciálních návštěvníků.


Tento projekt je realizován za finanční podpory Ministerstva vnitra, v rámci programu bezpečnostního výzkumu České republiky 2021–2026: vývoj, testování a evaluace nových bezpečnostních technologií (SECTECH).

Řešitelský tým projektu:
• České vysoké učení technické v Praze
• SECURU s.r.o.

Výsledky projektu