4. Ochrana měkkých cílů v bezpečnostním prostředí ČR

Cílem projektu je komplexní výzkum a vývoj nástrojů, analytických metod a softwarové podpory pro vymezení ochrany měkkých cílů a shromažďovacích prostor na sektorové i municipální úrovni. Tento projekt reaguje na skutečnost, že stávající bezpečnostní klima z pohledu násilných útoků a terorismu se v celé Evropě neustále zhoršuje a značné množství měkkých cílů současně vytváří potřebu přenosu odpovědnosti za jejich ochranu na příslušné resorty nebo územní samosprávu. Výstupy tohoto projektu mají ambici poskytnou pro tento proces adekvátní a dosud chybějící metodické a analytické zázemí.

Tento projekt je realizován za finanční podpory Ministerstva vnitra, v rámci programu bezpečnostního výzkumu České republiky 2015–2022 (BV III/1-VS). 

Společnost SECURU poskytuje pro jednoho z řešitelů tohoto projektu odborné poradenské a konzultační činnosti, které se zaměřují na výzkum a řešení v následujících oblastech.  

  • Klasifikace měkkých cílů
  • Stanovení rozhraní vybraných kategorií měkkých cílů  
  • Definice hrozeb a jejich nositelů v kontextu měkkých cílů
  • Analýza a hodnocení rizik měkkých cílů
  • Návrh preventivních a mitigačních nástrojů pro měkké cíle
  • Definování scénářů kritických situací v prostředí měkkých cílů
  • Stanovení zásad pro bezpečné plánování a organizaci akcí velkého rozsahu
  • Zvyšování úrovně ochrany a odolnosti vybraných kategorii měkkých cílů