Soudní znalecká činnost v IT

Poskytujeme kompletní spektrum znaleckých služeb v oblastech KRIMINALISTIKA, KYBERNETIKA a EKONOMIKA.

Rčení „co je na internetu, je všech“ opravdu v civilizovaném světě neplatí. Neoprávněné užití díla, resp. autorských práv, je protizákonné a v dnešním světě velice snadné díky masivní digitalizaci. Pokud jste autorem digitálního díla (např. programového kódu) a domníváte se, že ten byl někým zcizen a neoprávněně užit (např. na jeho základě vytvořen jiný software), potvrdíme nebo vyvrátíme tuto domněnku.

Posouzení (konkurenčního) softwarového díla

Exaktně porovnáne dvě softwarová díla a určímě, zda došlo k porušení autorského zákona. Umíme řešit situace kdy disponujete zdrojovým kódem, ale i takové, kdy nikoliv.

Posouzení licenčních podmínek

Posoudíme, zda nedošlo k porušení licenčních podmínek (např. užitím části cizího zdrojového kódu nebo software) a to ať jste na jakékoliv straně sporu.

Posouzení parametrů dodávky


V běžné situaci, kdy se dvě smluvní strany nemohou domluvit ohledně dodaného výstupu dodavatele (např. modul informačního systému), přichází na řadu znalecké posouzení situace. V takovém posoudíme fakta a potvrdíme či vyvrátíme správnost (kvalitu, úplnnost, včasnost atd.) dodávky. Posoudíme naplnění smluvních požadavků dodávky, a to přesně dle požadavků situace.

Zajistíme digitální důkazy pro následné řízení

Nehledě na typ řízení zajistíme důkazy v digitálním světě tak, aby byly dále uznatelné a právně použitelné.

…a mnohé další služby – www.dukaz.cz

Další znalecké služby v oblasti digitálních důkazů naleznete na samostatném webu www.dukaz.cz