Soudní znalecká činnost v IT

Poskytujeme kompletní spektrum znaleckých služeb v oblastech KRIMINALISTIKA, KYBERNETIKA a EKONOMIKA.

Rčení „co je na internetu, je všech“ opravdu v civilizovaném světě neplatí. Neoprávněné užití díla, resp. autorských práv, je protizákonné a v dnešním světě velice snadné díky masivní digitalizaci. Pokud jste autorem digitálního díla (např. programového kódu) a domníváte se, že ten byl někým zcizen a neoprávněně užit (např. na jeho základě vytvořen jiný software), potvrdíme nebo vyvrátíme tuto domněnku.

Posouzení (konkurenčního) softwarového díla

Exaktně porovnáne dvě softwarová díla a určímě, zda došlo k porušení autorského zákona. Umíme řešit situace kdy disponujete zdrojovým kódem, ale i takové, kdy nikoliv.