Akreditované on-line školení bezpečnosti

Ministerstvem vnitra ČR akreditovaná série on-line školení dle zákona 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků v oblasti informační a kybernetické bezpečnosti „Moderní rizika informačních technologií I. , II. a III.“ na technologicky vyspělé cloudové platformě Proofpoint PSAT (Proofpoint Security Awareness Training). Obsah školení je zaměřen na všechny zaměstnance a vedoucí pracovníky státní správy územních samosprávných celků.

Cílem školení je poskytnout jeho účastníkům přehlednou, srozumitelnou a atraktivní formou nezbytné a především praktické informace z oblasti bezpečného chování v kybernetickém světě. Program je koncipován jako distanční, s nepřetržitou online dostupností prostřednictvím všech typů běžných uživatelských zařízení. Má moderní vzhled, snadné ovládání a zejména interaktivní funkce zajišťující účastníkovu nutnou pozornost a odezvu. Vybrané tematické moduly zahrnují např.:

 • Jak se vyhnout nebezpečným odkazům
 • Zajištění bezpečnosti mimo pracoviště
 • Sociální inženýrství
 • Úvod do phishingu
 • Ochrana před ransomwarem
 • Oprávnění mobilních aplikací
 • Zabezpečení elektronické pošty na mobilních zařízeních
 • Vícefaktorová autentizace
 • a další.

Po absolvování je účastníkům v souladu s § 20 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb. vystaveno osvědčení.

V rámci licence kurzu je zahrnut i roční přístup do platformy Proofpoint PSAT, kde lze nad rámec vlastního akreditovaného kurzu možno dále realizovat doplňkové aktivity, například využít:

 • Modul CyberStrength – nástroj pro zhodnocení znalostí uživatelů a jejich systematické zvyšování pomocí více než dalších 40 učebních modulů a knihovny více než 230 otázek z oblasti kybernetické bezpečnosti. Lze též přidávat vlastní obsah a předávat tak informace specifické pro organizaci.
 • Modul ThreatSim – nástroj pro generování a vyhodnocování phishingových kampaní. S více než tisícem šablon lze uživatele konfrontovat s více typy hrozeb, zejména vloženými odkazy, škodlivými přílohami nebo žádostmi o osobní a jiné údaje. Šablony lze též tvořit na míru a zvýšit tak jejich relevantnost a důvěryhodnost.
 • Modul PhishAlarm – rozšíření emailového klienta, které uživateli umožní reportovat podezřelou zprávu jedním kliknutím.

Kompletně zprovozníme

Jedná se o on-line cloudovou službu, tedy není třeba žádná instalace a úprava vašeho HW.

Kurz adaptujeme na Vaše prostředí

Kurz je plně v Českém jazyce a v souladu s legislativou. Při nasazení upravíme vzhled, aby odpovídal firemním zvyklostem.

Poskytneme podporu a rozvoj

Poskytneme plnou podporu jak v průběhu nasazení přípravy kurzu tak po jeho absolvování.

Široká síť prodejních a servisních partnerů

Disponujeme řadou prodejních a servisních partnerů.