Posouzení celkové bezpečnosti

Zajištění kybernetického prostoru představuje jednu z největších výzev současné doby. Neustálý nárůst informačních technologií vede k urychlení komunikace a rozvoji nejrůznějších služeb, ale zároveň výrazně zvyšuje riziko závislosti na správném fungování těchto technologií. Právě tato závislost může při zanedbané bezpečnosti představovat výrazné riziko, které může vést k nedostupnosti, cílené krádeži a zneužití dat. Z tohoto důvodu je nezbytné ochraně kybernetického prostoru věnovat maximální pozornost s cílem neustálého zlepšování a rozvoje vlastního systému kybernetického zabezpečení a současně tím i zajistit maximální možnou ochranu svých dat.

Nezávisle a komplexně posoudíme úroveň kybernetické odolnosti Vaší organizace

Provedeme nezaujaté zhodnocení nastaveného systému kybernetické bezpečnosti a ochrany dat Vaší organizace, a to po stránce procesní, dokumentační i technické. Podrobně zmapujeme „slabá“ místa, která mohou způsobit problémy. Zároveň pro odhalená „slabá“ místa následně doporučíme konkrétní způsob jejich řešení.